top of page

חוק חדלות פירעון עומד לעבור שינוי משמעותי!


חוק חדלות פירעון עומד לעבור שינוי משמעותי! השינוי הזה, בחלקו, יקשה על חייבים לקבל הפטר מחובות תוך זמן קצר. צפו בשיחה החשובה שקיימנו עם עו"ד אורלי שטרית, העוסקת שנים רבות בייצוג של חייבים בהליכי חדלות פירעון

bottom of page