תחומי עיסוק

בין שאר העיסוקים משרד עו"ד אורלי שטרית מתמחה בתחומים הבאים.

מקרקעין / נדל"ן

המשרד עוסק בעסקאות מקרקעין ומעניק מגוון רחב של שירותים תוך כדי ליווי צמוד לכל אורך הדרך של לקוחות המבצעים עסקאות, כגון:

 

 • חוזי מכר ורכישת נכסים פרטיים ועסקיים.

 • עריכת הסכמי שכירות.

 • מיסוי מקרקעין.

 • מנהל מקרקעי ישראל.

 • החטיבה להתיישבות.

 • רישום הערת אזהרה.

 • ייצוג במכירת משקים.

 • תביעה לפינוי מושכר.

 • ועוד...

פשיטת רגל
הוצאה לפועל

ייצוג חייבים / זוכים בהוצאה לפועל.

 

חייבים

 • איחוד תיקים.

 • חייב מוגבל באמצעים.

 • צו תשלומים.

 • ביטול הגבלות.

 • טענת "פרעתי".

 • התנגדות לביצוע שטר.

 • התנגדות לתובענה על סכום קצוב.

 • בקשה להפטר עפ"י תיקון החוק "חייבים מוגבלים באמצעים".

 • ועוד...

 

זוכים

 • בקשה לביצוע שטר.

 • בקשה לביצוע תובענה על סכום קצוב.

 • הגבלות.

 • עיכוב יציאה מהארץ.

 • עיקולים.

 • תביעת מזונות.

 • ועוד...

 

:לפגישת ייעוץ

072-3426333

050-4411156

ייצוג חייבים

 • צו כינוס הכסים.

 • בקשה להפטר.

 • הסדר נושים.

 

ייצוג נושים

 • הגשת בקשה להתראת פשיטת רגל.

 • הגשת תביעת חוב.

להשארת הודעה:

Success! Message received.